Category

Trách nhiệm công đồng

Ngôi nhà mơ ước tháng 04/2021

Tiếp nối, chương trình trao tặng Ngôi Nhà Mơ Ước tháng 3 vừa qua, Hành trình Lan Tỏa Yêu Thương...
Read More

Ngôi nhà mơ ước tháng 03/2021

Ban Lãnh Đạo cùng CB-NV Tập Đoàn VsetGroup luôn sống và làm việc theo phương châm: Tinh thần trách nhiệm...
Read More

Ngôi nhà mơ ước tháng 02/2021

Ban Lãnh Đạo cùng CB-NV Tập đoàn VsetGroup luôn sống và làm việc theo phương châm : Tinh thần trách...
Read More

Ngôi nhà mơ ước tháng 01/2021

Hành trình Lan Tỏa Yêu Thương năm 2020 của VsetGroup đã khép lại thành công với dự án xây dựng...
Read More

VsetGroup – Hành trình lan tỏa yêu thương tháng 12/2020

Tối ngày 18/12/2020, những thành viên của gia đình VsetGroup đã tập trung đông đủ tại trụ sở Tập đoàn,...
Read More