Quản lý tài chính VSBOND

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VSBOND

Ứng dụng VSBOND là ứng dụng quản lý một cách có hệ thống và toàn diện toàn bộ quy trình đầu tư trái phiếu của khách hàng Vsetgroup mọi lúc, mọi nơi, đơn giản và nhanh chóng giúp người dùng nắm bắt thông tin & đầu tư tài chính một cách hiệu quả. Ngoài ra, VSBOND còn cập nhật nhiều tính năng hữu ích cho các nhà đầu tư như: Cung cấp thông tin thị trường mỗi ngày, tùy biến theo hành vi cá nhân người dùng giúp nhà đầu tư có thể tính toán hạn mức trái phiếu và lợi nhuận tương ứng (%/ năm).