By

Vũ Ngọc Cầm
Trái phiếu riêng lẻ là gì

Trái phiếu riêng lẻ là gì? Các quy định mới theo pháp luật

Trái phiếu riêng lẻ là gì? Công cụ tài chính này được phát hành để huy động vốn cho nhiều...
Read More
Trái phiếu xanh Green Bond là gì

Trái phiếu xanh (Green Bond) là gì? Tư vấn đầu tư

Trái phiếu xanh là gì? Nguyên tắc phát hành như thế nào? Loại chứng khoán này được phát hành nhằm...
Read More
Trái phiếu vô danh là gì

Trái phiếu vô danh là gì? Phân biệt với trái phiếu ghi danh

Trái phiếu vô danh là gì? Lịch sử hình thành như thế nào? Lãi suất được tính ra sao? Phân...
Read More
Trái phiếu chính phủ là gì

Trái phiếu chính phủ: khái niệm, chủ thể phát hành, lãi suất

Trái phiếu chính phủ là gì? Đây là loại chứng khoán nợ do chính phủ phát hành để vay vốn...
Read More
trái phiếu là gì

Trái phiếu là gì? Sự khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu

Nhà đầu tư liệu có nắm vững bản chất của trái phiếu là gì? Có bao nhiêu loại trái phiếu...
Read More
trái phiếu doanh nghiệp là gì

Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Có gì khác với trái phiếu chính phủ?

Hiện nay, trái phiếu doanh nghiệp là một kênh đầu tư khá hấp dẫn với mức sinh lời tương đối...
Read More
Trái phiếu có thể thu hồi là gì

Trái phiếu có thể thu hồi (Callable bonds) là gì?

Trái phiếu thu hồi (Callable bonds) là gì? Đây là loại hình chứng khoán nợ đặc biệt cho phép đơn...
Read More
Khái niệm trái phiếu có đảm bảo

Trái phiếu có đảm bảo (Covered Bond) là gì?

Trái phiếu có đảm bảo (covered bond) là gì? Đây là loại chứng khoán nợ được đảm bảo bằng những...
Read More
Trái phiếu có lãi cố định là gì

Trái phiếu có lãi cố định (straight bond) là gì

Trái phiếu có lãi cố định (straight bond) là gì? Chúng có đặc điểm như thế nào? Nhà đầu tư...
Read More
Trái phiếu có lãi suất thả nổi variable rate bond là gì

Trái phiếu có lãi suất thả nổi (Variable rate bond) là gì?

Trái phiếu có lãi suất thả nổi (variable rate bond) là hình thức đầu tư trái phiếu sinh lời cao...
Read More
1 2 3