Tổng quan về Repo trái phiếu và nghiệp vụ thị trường mở

Tại thị trường giao dịch trái phiếu Việt Nam hiện nay, repo giữ vai trò khá quan trọng trong quá trình tái và cấp vốn. Dưới đây là định nghĩa chung về repo trái phiếu là gì và các đặc điểm liên quan đến giao dịch repo trái phiếu.

Repo trái phiếu là gì

Repo trái phiếu (Repurchase Agreement) là thỏa thuận mua lại. Chính xác hơn, Repo trái phiếu là một loại giao dịch, trong đó một tổ chức sẽ tiến hành bán các loại giấy tờ có giá cho một tổ chức khác, và cam kết mua lại trong tương lai.

Trái lại, Reverse Repo, được hiểu là hình thức mua đảo ngược, khi một tổ chức mua loại giấy tờ có giá cho tổ chức khác (trái phiếu, cổ phiếu) và cam kết bán lại chúng với một mức giá cụ thể sau này.

Trên sàn chứng khoán, Giao dịch repo phải được đảm bảo bởi giấy tờ có giá (chủ yếu là nguồn trái phiếu chính phủ) và được xem như là một giao dịch cho vay hợp pháp.

Đặc điểm chung của Repo

Đặc điểm chung của Repo
Đặc điểm chung của Repo

Kỳ hạn

Là khoảng thời gian quy định cho bên đi vay phải mua lại các loại giấy từ có giá trị, kể từ thời điểm tiến hành giao dịch.

Tỷ lệ chiết khấu

Bên bán không được nhận tiền mặt bằng tương ứng với khoản tài sản họ đã bán, mà dựa trên phần chiết khấu của giá trị tài sản. Ví dụ, nếu tỷ lệ chiết khấu là 5%, khách hàng bán trái phiếu repo có giá trị là $200, thì chỉ nhận được $190 tiền mặt sau khi mua lại.

Tiền lãi suất repo trái phiếu

Sự chênh lệch trong giá mua lại và giá ban đầu chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi lãi suất. Ví dụ, khi thực hiện giao dịch repo trái phiếu với giá trị ban đầu là $200, chiết khấu là 5%, số tiền nhận được khi mua lại là $190. Lãi suất của repo quy định là 3%. Do đó, đến ngày đáo hạn, cần mua lại trái phiếu với mức giá là: $190 × (1 + 0.03 × 1/12) = $190.475.

Các đơn vị nào thường thực hiện Repo?

Đơn vị nào thực hiện Repo
Đơn vị nào thực hiện Repo

Giao dịch repo trái phiếu xảy ra chủ yếu tại các ngân hàng thương mại đối với NHTW. Điều này có nghĩa là, NHTW chủ động mua lại giấy tờ có giá, hỗ trợ thanh khoản nhanh cho các ngân hàng. Khi NHTW thực hiện Reverse Repo, kích thích sự gia tăng của lượng tiền dự trữ, làm tăng cung tiền, hỗ trợ tối đa nghiệp vụ thị trường mở (OMO). Vì vậy, lãi suất của repo trái phiếu còn được gọi là lãi OMO. NHTW có vai trò quyết định trong quy định các mức lãi suất theo chính sách. Ngoài ra, hiện nay, ngân hàng thương mại hay công ty chứng khoán đều có thể thực hiện giao dịch repo.

Nghiệp vụ thị trường mở

Nghiệp vụ thị trường mở
Ngân hàng trung ương điều tiết lượng tiền lưu thông trên thị trường

NHTW có thể điều tiết lượng tiền lưu thông trên thị trường mở nhờ vào nhiều chính sách tài khoá và tiền tệ. Khi NHTW muốn tăng cung tiền, họ tiến hành mua lại trái phiếu, cổ phiếu của ngân hàng thương mại, hỗ trợ lượng tiền cho vay tại các ngân hàng. Ngược lại, NHTW sẽ bán các giấy tờ đó khi muốn giảm cung tiền. Các NHTW dễ dàng sử dụng công cụ OMO thông qua công cụ Repo hoặc Reverse Repo.

Tham khảo thêm: Cổ phiếu và trái phiếu khác nhau như thế nào

Bài viết trên đây hỗ trợ cung cấp thêm kiến thức về repo trái phiếu là gì và thông tin về thị trường mở. Hy vọng khách hàng có sự lựa chọn tốt trong đầu tư.

Leave a Reply